Woord vandaag

14 september 2017
‘Niet veel bekend over de eerste eon.’

Wat we uit de Schrift op kunnen ma-
ken, is dat Christus als het Beeld van
God vóór de eerste eon geschapen is.
Ook was Hij als het Woord van God
kenbaar. In de vorm van God, volgens
Filippenzen 2:6. Zijn autoriteit werd
door de tegenstander betwist.

‘Dat is de rebellie in de eerste eon?’

De tegenwerker predikte revolutie on-
der de hemelse machten en krachten.
Een deel ervan ging mee in de revolte
tegen God en Zijn Christus. Dat leidde
tot de ondergang van de wereld die
toen was (2 Petrus 3:6). Resultaat:
duisternis, chaos en water.

‘God bracht licht en orde.’

Door het spreken van de woorden:
er worde licht werd de duisternis ver-
dreven. De tweede eon brak aan en
God begon het herstelwerk. De neer-
werping van de wereld had gevolgen.
Een herstelwerk (restitutie) begon, en
daarover lezen we in Genesis 1. De
mens werd geschapen, zodat Chris-
tus Mens kon worden, en …. sterven.