Woord vandaag

13 september 2017
‘Wat een genade, in Christus.’

God koos ons in Christus uit, vóór de
neerwerping van de wereld. De ‘komst’
van de tegenwerker had gevolgen; op-
stand in de toenmalige kosmos (wereld,
systeem). De wereld, met talloze hemel-
se machten, had verlossing nodig.

‘Het Lam was tevoren gekend.’

Zelfs vóór de neerwerping van de we-
reld. En zo was Gods plan allang door
Vader bedacht. Het Lam tot verlossing
was al gereed. Het lichaam van Christus
was
uitgekozen vóór de neerstorting van
de wereld. De wereld, waarvan Petrus
schrijft: die toen was (2 Petrus 3:6).

‘Dat moet heel wat geweest zijn.’

Sommigen denken, dat de piramides
in Egypte in de eerste eon gebouwd
zijn. Door wie, weten we niet. Wat we
wél uit de Schriften kunnen opmaken,
is dat dié wereld door water vergaan is
(2 Petrus 3:6). Alles stond onder water.
Overal was het; de massa’s water wa-
ren veel meer dan we vermoeden.