Woord vandaag

21 maart 2017
‘God werkte krachtig in Paulus.’

Daardoor kon hij verder, met lijden en
vele slagen. We lezen niet alleen over
lichamelijk lijden (letterlijke slagen).
Die boodschapper van satan ‘sloeg met
vuisten’. Dat moeten geestelijke slagen
geweest zijn. Te denken valt aan laster,
roddel, leugens over hoe en wat van de
apostel. Diverse aantijgingen moeten
hem pijnlijk geraakt hebben.

‘Dat gebeurt toch niet meer?’

Nou……overal waar men het evangelie
van de verlaten apostel volgt, komen
dezelfde dingen op. Dat heeft met de
activiteiten van de tegenstander te ma-
ken. Die is heel druk in het geestelijke
bereik. Zoals de Heer door die door-el-
kaar-werper benaderd werd in de wil-
dernis. Hij zou Zijn dienstwerk beginnen
na Zijn doop in de Jordaan, toen kwam
onmiddellijk de tegenstander.

‘De aanvallen kwamen.’

De Heer pareerde met staat geschreven
in de Schrift. Paulus vertelt van zijn erva-
ringen in 2 Corinthiërs 6:3 en volgende.
Vanaf vers 8 lees je wat hem in de sanda-
len geschoven werd:

oneer, kwaad gerucht, misleiders, onbe-
kend, stervend, getuchtigd, arm, niets
hebbend

Dit waren onder meer de geestelijke vuist-
slagen die hij te verduren kreeg.
Anderzijds lees je wat werkelijk waar was:

eer, goed gerucht, waarachtigen, bekend,
levend, niet gedood, velen rijk makend, al-
les bezittend

Tegen laster en leugenpraatjes valt weinig
te doen. Paulus rechtvaardigde zich niet,
maar getuigde van zijn leven voor God.

Snel te vinden

Da-ath wordt steeds aangepast zodat u
snel en eenvoudig bij 
specifieke onderwer-
pen kan komen. Hierboven onder de 
foto
met het stromende water ziet u 6 woorden.
Mobiel: menuknop rechtsboven.
Onder Daniël, Galaten, Filippenzen, Open-
baring staan de te beluisteren
 studies.
Onlangs is bijvoorbeeld Daniël bijgewerkt.
Wanneer u daar kijkt, ziet u per avond heel
kort wat behandeld 
werd. Zo staat bijvoor-
beeld onder 19 deel B: Gemeente door de
grote verdrukking? 
Op die avond kwam dat aan de orde.